Workshops

 

Fotografi för nybörjare – I., II. och III.

Vid workshop I. erhåller Du under 2-3 timmar en grundläggande kamerakännedom samt lär Dig tillämpa de nödvändigaste fotograferingsteknikerna. Du lär Dig behärska de olika varianterna för exponering liksom även grundläggande komposition. Du kan efter workshop I. ta bilder av ett och samma motiv, som beroende på Din artistiska påverkan kan variera rejält till sitt utséende. Grundläggande kurslitteratur ingår.

Workshop II. tar under 2-3 timmar Ditt fotograferande till ytterligare höjder, där Dina redan grundläggande kunskaper förfinas med mer avancerad teknik, nyttiga tricks samt inte minst insikt till nya möjligheter, exempelvis grundläggande blixtfotografering. Du lägger grunden för att efter ytterligare lite egen träning kunna ta bilder som utnyttjar system- eller kompaktkamerans alla möjligheter. Grundläggande kurslitteratur ingår.

Workshop III. avslutningsvis, är kombon för den som ivrigt vill komma igång på allvar. Den kombinerar en dryg halvdag nivå I. och II. i en lång övning eller, ännu bättre, uppdelat i två tillfällen med lite egen praktik där i mellan. Kurslitteratur ingår.

 

Porträttljussättning för nybörjare – I., II. och III.

Vid workshop I. erhåller Du under 2-3 timmar en grundläggande kännedom om ljusets egenskaper, olika ljuskällor och ljusmodifierare. Du lär Dig att med hjälp av naturligt ljus eller blixt ljussätta tredimensionellt för såväl ansikte som halv- eller helkropp. Grundläggande kurslitteratur ingår.

Workshop II. fördjupar under 2-3 timmar Ditt kunnande kring effektiv ljussättning av en respektive fler personer samt hur man kombinerar befintligt ljus med blixtljus. Du får en introduktion i hur man med t.ex. exaktare ljusmätning eller trådlösa blixtsystem kan ta bilder med avancerat utséende. Kurslitteratur ingår.

Workshop III. avslutningsvis, är kombon för den som ivrigt vill komma igång med Sitt ljussättande. Den kombinerar nivå I. och II. i en mastodontövning under en dryg halvdag eller, ännu bättre, uppdelat i två tillfällen med lite egen ljussättning där i mellan.

 

Bildbehandling för nybörjare – I. och II. (Adobe Photoshop eller Adobe Lightroom)

Vid workshop I. erhåller Du under 2-3 timmar en grundläggande kännedom om Ditt bildbehandlingsprogram, och vad som krävs för att på ett nödvändigt vis lyfta bilderna som kommer direkt ur Din kamera till de höjde de förtjänar. Grundläggande korrigeringar för kontrast, vitbalans, färg och skärpa gås igenom, liksom hur Du sparar bilderna beroende på hur Du vill presentera dem. Kurslitteratur ingår.

Workshop II. fördjupar under 2-3 timmar Ditt kunnande kring mer effektiv bildbehandling, med förslag på lämpligt arbetsflöde samt mer avancerade effekter så som bl.a. selektiva justeringar och masker. Du lär Dig korrigera mindre fel från fotograferingsögonblicket samt förstärka valda delar i bilden och på så vis styra betraktarens blick. Avslutningsvis lär Du Dig på grundläggande vis förbereda bilden för utskrift.